Music Zol

Music Zol

קידום חנות מוזיקה מקוונת להגדלת רווחים

האתגר:

מוזיק זול היא חנות מקוונת קטנה שמעדיפה איכות על פני כמות. נדרשנו לקדם את האתר מתוך רצון להגדיל את רווחי העסק. התחרות קשה מאוד, לצד אתרים בינלאומיים ומקומיים כמתחרים. בהיותה חנות קטנה, המשאבים היו מוגבלים.

הפתרון:

עבדנו עם הלקוח לקביעת מילות מפתח מתאימות ולמדנו את התחרות לליקוט תובנות. לאור הדגשת הייחוד של נקודות המכירה המקוונות, בנינו קמפיין SEO שהתרכז בשליטה בעלויות תוך חתירה להשפעה מקסימלית ובחירה רק של מילות מפתח בעלות הפוטנציאל הגדול ביותר להשפעה במקום קונספט רחב יותר.

התוצאה:

קמפיין הSEO שלנו היה מאוד מוצלח, המריץ לא רק את הנראות והFINDABILITY של האתר, אלא גם יצר הגדלה משמעותית של התנועה ושל הרווחים ושל התנועה הגדלה ליחסי ההמרה גדלים. המגמות האלה נמשכות ככל שנוכחותו של האתר במנועי החיפוש ממשיכה להזרים עוד תנועה לאתר שלהם.