Aarale Ben Arie

Aarale Ben Arie

חשיפה כלל עולמית

האתגר:

האמן אהרל'ה בן אריה ביקש להגביר את ההכרה הבינלאומית שלו במטרה לחזק את הנוכחות שלו מעבר לישראל כדי להגיע לקהל גדול יותר לעבודתו. כאמן, האתר שלו לא התאים למיכל מוכר של מילות מפתח למסחר מקוון, דבר שגרם להאצה שלו ולFINDABILITY להיות מאתגרים יותר.

הפתרון:

כהשראה מהאמן עצמו, היצענו ניתוח יצירתי של תנועה לאתר הקיים וחקרנו את תוצאות החיפוש כדי לזהות מילות מפתח מחוץ לקופסא שיוכלו ללכוד את תנועת האתר שמתאימות לרגישות ולסטייל של בן אריה. בעזרת המידע הזה פיסלנו קמפיין SEO  יצירתי וחזק שתפס תנועה גלובלית לאתר.

התוצאה:

באמצעות בחירה זהירה של מילות מפתח וניהול קמפיין, הצלחנו להגביר את נוכחותו של בן אריה ברמה הבינלאומית ואת ה FINDABILITY של האתר שלו באמצעות גוגל ואתרי חיפוש אחרים, מועילים בכך להכרה הכוללת שלו ולנוכחות הגוברת שלו ברשת. זה הוביל להערכה מחדש של עבודתו וגל חדש של אוהדים שהכירו באמנות שלו וחיפשו את עבודתו.